Асоціація міст України є однією з організацій, яка підписала Міжнародну Хартію «Міста Європи за впровадження збалансованого розвитку» та взяла на себе зобов’язання  розвивати ініціативу, спрямовану на інтеграцію основних принципів Лейпцизької хартії сталого європейського міста в політику місцевого розвитку, а також сприяти збалансованому просторовому розвитку на базі європейської поліцентричної системи міст.

Асоціація міст України усвідомлює необхідність збалансованого розвитку міст і територіальних громад, коли соціально-економічний розвиток відбувається без погіршення стану довкілля і не ставить під загрозу можливість майбутніх поколінь задовольняти свої потреби.

В 2017 році Асоціація міст України створила координаційний орган – Секцію з питань екологічної збалансованості розвитку територіальних громад та затвердила Стратегію з питань екологічної збалансованості розвитку територіальних громад на період до 2030 року та Положення про Секцію.

Основною місією Секції є впровадження стратегії Асоціації міст України з питань екологічної збалансованості розвитку територіальних громад на період до 2030 року шляхом впровадження заходів щодо охорони довкілля в діяльність органів місцевого самоврядування та включення питань екологічної збалансованості в програми розвитку міст з метою переходу територіальних громад до сталого розвитку.