Методичні рекомендації для проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування розроблено з метою сприяння органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які розробляють та/або ухвалюють документи державного планування для розвитку міст і об’єднаних територіальних громад, проводити стратегічну екологічну оцінку цих документів відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Рекомендації можуть бути використані місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, експертами із СЕО, науковцями, фахівцями, залученими до консультацій, а 6 також представниками громадськості, які братимуть участь у проведенні стратегічної екологічної оцінки.


Посібник підготовлено з метою висвітлення досвіду проведення стратегічної екологічної оцінки, що має бути важливою складовою створення стратегій розвитку міст-партнерів. Матеріал містить огляд необхідності й переваг стратегічної екологічної оцінки, розкриває методологію й алгоритм проведення стратегічної екологічної оцінки, відображає найкращі українські практики та здобуті уроки.


Посібник розроблений з метою надання практичних рекомендацій щодо розробки екологічного паспорту міста.

Екологічний паспорт міста – це аналітично-довідкове видання, в якому наведені статистичні та узагальнені дані про стан довкілля: атмосферне повітря, водні та земельні ресурси, поводження з відходами, надра, а також зелене господарство та природно-заповідний фонд. Визначено найважливіші екологічні проблеми міста, які потребують вирішення. Використовуючи екопаспорт, можна отримати інформацію щодо системи екологічного управління міста, міжнародного співробітництва у сфері охорони довкілля, переліку природоохоронних заходів, що здійснювалися в поточному та минулому роках, та участі громадськості в екологічному управлінні.

Для представників органів влади, керівників підприємств, установ і організацій екопаспорт дасть змогу оцінити вірність прийнятих управлінських рішень, допоможе формувати на рівні міста адекватну викликам часу екологічну політику, ефективно впроваджувати належну стратегію подальшої господарської діяльності з урахуванням природоохоронних вимог. Для містян і представників громадських організацій екопаспорт дасть можливість відслідкувати стан і тенденції зміни параметрів довкілля в місті, здійснювати громадський контроль за екологічною політикою, брати участь у природоохоронних заходах і впроваджувати громадські екологічні ініціативи, що має сприяти покращенню якості життя в місті.


Екологічний паспорт міста Кременчука – це аналітично-довідкове видання, в якому наведені статистичні та узагальнені дані про стан довкілля м. Кременчука: атмосферне повітря, водні та земельні ресурси, поводження з відходами, надра, а також зелене господарство та природно-заповідний фонд. Визначено найважливіші екологічні проблеми міста, які потребують вирішення. Використовуючи екопаспорт, можна отримати інформацію щодо системи екологічного управління містом, переліку природоохоронних заходів, що здійснювалися в поточному та минулому роках, та участі громадськості в екологічному управлінні.


Посібник розроблений з метою сприяння інтеграції принципів екологічної збалансованості в успішну бізнес-діяльність МСП. У деяких випадках це означає, що існуючі МСП можуть запровадити зелену стратегію, аби включити нові цілі та завдання щодо екологічної збалансованості до своєї загальної діяльності. В інших випадках це свідчить про те, що може бути започатковано нові підприємства, робота яких спеціально спрямовуватиметься на виробництво зелених продуктів або надання зелених послуг.

Посібник охоплює методологічні рекомендації щодо того, як зробити принципи екологічної збалансованості основним елементом низки продуктів і послуг в Україні. Додатково розглядається необхідність розвитку спроможності для інтеграції екологічної складової в бізнес-діяльність МСП разом із заходами, які може бути запроваджено державним сектором для стимулювання зеленої діяльності МСП, та інструментами, що можуть бути використані для таких цілей.