Кодекси України

Бюджетний кодекс України

Податковий кодекс України

Водний кодекс України

Кодекс України про надра

Земельний кодекс України

Кримінальний кодекс України

Кодекс України про адміністративні правопорушення


Закони України

Закон України “Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року”

Закон України “Про Фонд енергоефективності”

Закон України “Про охорону атмосферного повітря”

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”

Закон України “Про відходи”

Закон України “Про поводження з радіоактивними відходами”

Закон України “Про стратегічну екологічну оцінку”

Закон України “Про оцінку впливу на довкілля”

Закон України “Про благоустрій населених пунктів”

Закон України “Про екологічний аудит”

Закон України “Про екологічну мережу України”

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”

Закон України “Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення”

Закон України “Про природно-заповідний фонд України”

Закон України «Про охорону земель»

Закон України “Про землеустрій”

Закон України “Про пестициди і агрохімікати”

Закон України “Про Червону книгу України”

Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність”

Закон України “Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів”

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”

Закон України “Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами”

Закон України “Про рослинний світ”

Закон України “Про тваринний світ”

Закон України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”

Закон України “Про мисливське господарство та полювання”

Закон України “Про захист тварин від жорстокого поводження”

Закон України “Про державний контроль за використанням та охороною земель”

Закон України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”

Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності”

Закон України “Про металобрухт”

Закон України “Про перевезення небезпечних вантажів”


Укази Президента України

Указ Президента України “Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року”


Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення” від 16 грудня 2020 р. № 1272

Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання регулювання діяльності у сфері охорони озонового шару” від 23 вересня 2020 р. № 992

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку верифікації звіту оператора про викиди парникових газів” від 23 вересня 2020 р. № 959

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів” від 23 вересня 2020 р. № 960

Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання видачі кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 Закону України “Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами” від 23 вересня 2020 р. № 1086

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами” від 23 вересня 2020 р. № 993

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку видів діяльності, викиди парникових газів в результаті провадження яких підлягають моніторингу, звітності та верифікації” від 23 вересня 2020 р. № 880

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку прийняття рішення про здійснення транскордонної оцінки впливу на довкілля” від 23 вересня 2020 р. № 877

Постанова Кабінету Міністрів України “Про утворення Міжвідомчої комісії з питань зміни клімату та збереження озонового шару” від 23 вересня 2020 р. № 879

Постанова Кабінету Міністрів України “Про нормативи екологічно безпечного зрошення, осушення, управління поливами та водовідведенням” від 2 вересня 2020 р. № 766

Постанова Кабінету Міністрів України “Про утворення міжрегіональних територіальних органів та ліквідацію територіальних органів Державної екологічної інспекції” від 9 вересня 2020 р. № 802

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Технічного регламенту шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень” від 04 грудня 2019 р. № 1186

Постанова Кабінету Міністрів України “Про Кліматичну програму України”

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку розроблення плану управління річковим басейном”

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод”

Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря” від 14 серпня 2019 р. № 827

Постанова Кабінету Міністрів України “Про запровадження конкурентних умов стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії” від 27 грудня 2019 р. № 1175

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку розроблення плану управління ризиками затоплення” від 4 квітня 2018 р. № 247

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод” від 19 вересня 2018 р. № 758

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Методики розрахунку економії енергії в результаті здійснення заходів з енергоефективності, які фінансуються державною установою “Фонд енергоефективності” від 28 лютого 2018 р. № 149

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля” від 13 грудня 2017 р. № 1026

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля” від 13 грудня 2017 р. № 1010

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля” від 13 грудня 2017 р. № 989

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для функціонування Фонду енергоефективності” від 20 грудня 2017 р. № 1102

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми” від 18 лютого 2016 р. № 118

Постанова Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції впровадження механізмів стабільного фінансування заходів з енергоефективності (створення Фонду енергоефективності)” від 13 липня 2016 р. № 489-р

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд” від 24 липня 2013 р. № 541

Постанова Кабінету Міністрів України “Про розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання)” від 7 листопада 2012 р. № 1030

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів водних біоресурсів” від 21 листопада 2011 р. N 1209

Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання виконання Угоди про фінансування програми “Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України” від 17 серпня 2011 р. N 877

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами” від 30 травня 2011 р. № 615

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами” від 10 грудня 2008 р. № 1070

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу” від 23 липня 2008 р. N 665

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу” від 25 липня 2007 р. № 963

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку видачі дозволів на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових риб і виробленої з них продукції” від 25 липня 2007 р. N 953

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил відтворення лісів” від 1 березня 2007 р. N 303

Постанова Кабінету Міністрів України “Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів” від 23 травня 2007 р. N 761

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил поліпшення якісного складу лісів” від 12 травня 2007 р. N 724

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами” від 26 липня 2006 р. № 1010

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах” від 1 серпня 2006 р. № 1045

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду” від 12 липня 2005 р. № 557

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Програми поводженн з твердими побутовими відходами” від 4 березня 2004 р. N 265

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами” від 15 жовтня 2004 р. № 1374

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян – підприємців, які отримали такі дозволи” від 13 березня 2002 р. N 302

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про регіональні кадастри природних ресурсів” від 28 грудня 2001 р. N 1781

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря” від 13 грудня 2001 р. N 1655

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів” від 13 липня 2000 р. N 1120

Постанова Кабінету Міністрів України “Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів” від 8 квітня 1999 р. № 559

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів” від 1 листопада 1999 р. N 2034

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами” від 25 березня 1999 р. N 465

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів” від 3 серпня 1998 р. N 1216

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів” від 31 серпня 1998 р. N 1360

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів” від 3 серпня 1998 р. N 1217

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища” від 7 травня 1998 р. N 634

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів” від 17 вересня 1996 р. N 1147

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля” від 30 березня 1998 р. N 391

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку користування землями водного фонду” від 13 травня 1996 р. N 502

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них” від 8 травня 1996 р. № 486

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в лісах України” від 23 квітня 1996 р. N 449

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження санітарних правил в лісах України” від 27 липня 1995 р. № 555

Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення” від 10 серпня 1992 р. N 459


Розпорядження Кабінету Міністрів України

Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року”

Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Національного плану управління відходами до 2030 року” від 20 лютого 2019 р. № 117-р

Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження плану заходів на 2018 рік щодо впровадження Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок” від 13 червня 2018 р. № 428-р

Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року” від 6 грудня 2017 р. № 878-р


Накази

Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України “Про затвердження Критеріїв визначення наслідків для довкілля, у тому числі для здоров я населення” від 28.10.2020 №213

Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України “Про затвердження Розміру плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля” 03.09.2020  № 117

Наказ Міністерства енергетики та захисту довкілля України “Про затвердження Примірного договору щодо делегування повноважень на виконання природоохоронного заходу” від 19.03.2020 № 181

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів “Про затвердження Методичних рекомендацій із здйснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування” від 10.08.2018 №296

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України та Міністерства екології та природних ресурсів України “Про затвердження Такс для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства та полювання (крім видів, занесених до Червоної книги України)” від 19.06.2017  № 301/222

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України “Про затвердження Типових правил благоустрою території населеного пункту” від 27.11.2017  № 310

Наказ Міністерства охорони здоровя України “Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами” від 08.06.2015  № 325

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України “Про затвердження Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами” від 29.08.2011 N 303

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища “Про затвердження Порядку утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах” від 30.09.2010  № 429

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України “Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів” від 20.07.2009  № 389

Наказ Державного комітету лісового господарства України “Про затвердження Правил рубок головного користування” від 23.12.2009 N 364

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України “Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газу” від 06.02.2009 N 52

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища “Про затвердження Методики розрахунку розмірів
відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря” від 10.12.2008 N 639

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища “Про затвердження технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт” від 22.10.2008  № 541

Наказ Державного комітету рибного господарства України “Про затвердження Інструкції про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах” від 15.01.2008 N 4

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України “Про затвердження типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ “Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари” та Інструкції щодо її заповнення” від 07.07.2008 N 342

Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України “Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України” від 10.04.2006 N 105

Наказ Державного комітету лісового господарства України “Про затвердження Правил пожежної безпеки в лісах України” від 27.12.2004 N 278

Наказ Державного комітету лісового господарства “Про затвердження Порядку визначення територій для охорони та відтворення мисливських тварин (відтворювальних ділянок)” від 22.01.2004 N 4

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища “Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців” від 09.03.2006 N 108

Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України “Про затвердження Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України” N 226 від 24.12.2001

Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України “Про затвердження Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів” N 12 від 14.01.99

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України “Про затвердження форми реєстрової карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання” N 41 від 17.02.99

Державний комітет рибного господарства “Про затвердження Правил промислового рибальства в рибогосподарських водних об’єктах України” N 33 від 18.03.99

Постанова головного державного санітарного лікаря України “Державні санітарні правила та норми” від 01.07.1999 N 29

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України “Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства” N 171 від 27.10.97

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України “Про затвердження Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві” N 7 від 10.02.95


Міжнародне законодавство

Паризька угода, ратифікована Законом № 1469-VIII  від 14.07.2016

Рамкова конвенція Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату

Кіотський протокол до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату

Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище

Протокол про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордоному контексті, ратифікований Законом № 562-VIII від 01.07.2015

Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище
у транскордонному контексті, ратифікований Законом України № 534-XIV від 19.03.1999

Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, ратифіковано Законом N 832-XIV від від 06.07.99

Директива “Про встановлення рамок діяльності Співтовариства
в галузі водної політики” 2000/60/ЄС від 23 жовтня 2000 року

Директива 2008/50/ЄС від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи

Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат, ратифікована Законом N 1672-IV від 07.04.2004

Директива 2009/147/ЄС від 30 листопада 2009 року про збереження диких птахів

Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів

Конвенція про ядерну безпеку

Конвенція про захист Чорного моря від забруднення

Конвенція про охорону біологічного різноманіття від 1992 року

Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори,
що перебувають під загрозою зникнення

Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі

Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер

Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар

Віденська конвенція про охорону озонового шару

Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния

Всеєвропейська стратегія збереження біологічного та ландшафтного різноманіття

Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення,
застосування хімічної зброї та про її знищення

Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин

Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини

Конвенція Організації Обєднаних Націй про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в Африці